GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikasına Hoş Geldiniz !

​​​

İşbu gizlilik politikası hediyelife.com dahil tüm dünyadaki iştirakleri ile beraber kayıtlı ve kayıtsız tüm ziyaretçilerimiz web uygulamaları ve mobil uygulamaları ve ilgili hizmetlerine erişmeleri ve bunları kullanmaları ile bağlantılı olarak nasıl topladığımızı ve kullandığımızı açıklamaktadır. Hizmetlerimizden herhangi birine erişmeden ya da herhangi birini kullanmadan önce işbu politikayı okuyun ve kişisel bilgilerinize ilişkin uygulamalarımızı tam olarak anladığınızdan emin olun. Eğer işbu gizlilik politikasını okudunuz ve tam olarak anladıysanız ve uygulamalarımıza karşı çıkıyorsanız, hizmetlerimizi kullanmaya son vermelisiniz.

Ziyaretçi ve Kullanıcı Bilgileri:

Bir ziyaretçiye veya tanımlanmayan kullanıcıya ait topladığımız bilgiler kişisel olmayan bilgiler ağırlıklı olarak, ziyaretçiler ve kullanıcıların hizmetlerdeki göz atma ve tıklama faaliyetleri, ziyaretçi veya kullanıcının cihazına ilişkin tanımlayıcı olmayan bilgiler, işletim sistemi, internet tarayıcısı, ekran çözünürlüğü, dil ve klavye ayarları, internet servis sağlayıcısı, başvuran sayfalar/çıkış sayfaları, tarih/zaman damgaları vs. gibi teknik ve birleştirilmiş kullanım bilgileri.

Kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgiler, yani bir kişiyi tanımlayan veya makul bir çaba sonucunda bir kişinin tanımlanmasını sağlayan veya kişisel ya da hassas nitelikteki bilgiler topladığımız kişisel bilgiler ağırlıklı olarak irtibat bilgileri (ör. e-posta adresi veya telefon numarası), yalnızca ücretli hizmetlerin kullanıcılarından toplanan fatura bilgileri (isim, fatura adresi, ödeme yöntemi ve işlem detayları), bir göz atma veya kullanım oturumuna ilişkin ayrıntılar (IP adresi, coğrafi konum ve/veya benzersiz aygıt tanımlayıcı), bağlantılı üçüncü taraf hesaplarına ilişkin ayrıntılar (örneğin bağlantılı bir PayPal, Google veya Facebook hesabının e-posta adresi veya kullanıcı adı), bize verilen taranmış kimlik belgeleri (örneğin nüfus kağıdı, ehliyet, pasaport veya resmi şirket tescil belgeleri), yazışmalar (Hizmetlerimiz vasıtasıyla yapılan veya hizmetlerimiz için karşıya yüklenmiş olanlar da dâhil) ve ziyaretçiler, kullanıcıların hizmetlere erişmeleri, hizmetleri kullanmaları vasıtasıyla bize verilen tüm diğer kişisel bilgiler. Şüpheye mahal bırakmamak adına, kişisel bilgiler ile bağlantılı veya kişisel bilgilere bağlı kişisel olmayan bilgiler de (örneğin, sunduğumuz hizmetleri geliştirmek amacıyla), bu bağlantı mevcut olduğu sürece tarafımızca kişisel bilgi addedilir ve kişisel bilgi gibi muamele görür. Hizmetleri kullanmanızdan dolayı bilgi topluyoruz. Bize kendi isteğinizle verdiğiniz bilgileri topluyoruz. Örneğin, hizmetlerimize kayıt olduğunuz, Facebook veya Google gibi üçüncü taraf hizmetleri vasıtasıyla hizmetlerimize giriş yaptığınız, satın alma işlemleri gerçekleştirdiğiniz, hizmetlerimizden herhangi birini kullanırken bu tür kişisel bilgileri gönderdiğiniz, karşıya yüklediğiniz, herhangi bir iletişim kanalından destek, e-posta bizimle doğrudan irtibata geçtiğiniz zaman bize verdiğiniz bilgileri topluyoruz.

Bilgi Toplama:

Ziyaretçiler ve kullanıcıların ortak veya kişisel tercihleri, deneyimleri ve sorunlarına uygun olarak hizmetlerimizi daha da geliştirmek, özelleştirmek ve iyileştirmek Kullanıcılarımıza kesintisiz müşteri desteği ve teknik destek sağlamak. Hizmetlere ilişkin genel veya kişiselleştirilmiş bildirimler ve promosyon iletileri ile ziyaretçilerimiz ve kullanıcılarımıza ulaşabilmek. Bazı yarışmalar, etkinlikler ve promosyonlara olanak ve destek sağlamak ve bunları sunmak, katılımcıların uygunluğunu belirlemek, performanslarını izlemek, kazananlarla irtibata geçmek ve ödüller ile hakları vermek. Bizim veya iş ortaklarımızın ilgili hizmetlerimizi sağlamak ve geliştirmek için kullanabileceği birleştirilmiş istatistiksel veriler ve diğer birleştirilmiş, çıkarıma dayalı kişisel olmayan bilgiler oluşturmak. Veri güvenliği ve sahteciliği önleme kabiliyetlerimizi artırmak İş başvurusu sahiplerinin çalışmak üzere adaylığını değerlendirmek. Tüm ilgili kanunlar ve yönetmeliklere uymak ​Hizmetlerimizi 18 yaşından küçük çocukların kullanmasına izin verilmez. 18 yaşından küçük hiç kimse bize herhangi bir hizmetimiz vasıtasıyla hiçbir kişisel bilgi vermemelidir. 18 yaşından küçük çocuklardan kişisel bilgileri bilerek toplamıyoruz. Ebeveynler ve vasiler çocuklarının faaliyetlerini her zaman denetlemelidir.

Bilgi Saklama:

hediyelife.com ziyaretçileri ve kullanıcılarının kişisel bilgileri, hizmetlerimizin uygun bir şekilde sunulması için gerektiğinde, kanunlarca zorunlu tutulduğu takdirde, diğer yetki alanlarındaki yetkili iştiraklerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız tarafından tutulabilir, işlenebilir ve saklanabilir. hediyelife.com adına kişisel bilgilerinizi saklayan ve işleyen iştirakçileri ve hizmet sağlayıcılarının her biri, kanunlara uygun olarak ve yetki alanlarında geçerli daha düşük düzeydeki kanuni şartlara bakılmaksızın bu bilgileri koruma ve emniyet altına almaya sözleşme hükümleri ile mecburdur. hediyelife.com ve iştirakçileri elde ettiği kişisel bilgileri gizlilik politikası doğrultusunda işlemekten sorumludur ve bu bilgileri kendi adına temsilcisi olarak hareket eden bir üçüncü tarafa bilahare aktarmaktadır. hediyelife.com, başkalarına aktarım yükümlülüğü hükümleri de dahil, elde ettiği kişisel bilgilerin başkalarına tüm aktarımlarında gizlilik politikasına bağlı kalmaktadır. Gizlilik politikası uyarınca elde edilen veya aktarılan bilgilere ilişkin olarak, hediyelife.com Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Ulusal güvenlik ve hukuki yaptırım gerekliliklerini karşılamak da dahil olmak üzere, hediyelife.com belli durumlarda yetkili makamların yasal taleplerine yanıt olarak kişisel bilgileri ifşa etmesi talep edilebilir ve yerel veri koruma kanunlarınca izin verildiği durumlarda  bunu yapacaktır.

​​

Hesabınızı Silmek:

Hesabınızı kalıcı olarak silmenin, veri tabanlarında yer alan tüm bilgileri sileceğini lütfen unutmayın. Bu işlem tamamlandıktan sonra hediyelife.com hizmetlerinden hiçbirini artık kullanamazsınız. Kullanıcı hesabınız ve tüm bilgileri kalıcı olarak kaldırılacak ve ileride hesabınızı geri yükleyemeyecek, bilgilerinizi geri getiremeyecektir. Eğer ileride destek birimimiz ile temasa geçerseniz, sistem hesabınızı tanımayacak ve destek görevlileri silinen hesabı bulamayacaktır. Veri yerelleştirme yükümlülükleri, Eğer "veri yerelleştirme" veya "verilerin fiziksel ve coğrafi konumu" yükümlülüklerinin getirildiği (yani bir yetki alanındaki sakinlerin kişisel bilgilerinin o yetki alanının sınırları dahilinde tutulmasını gerektiren) bir yetki alanında ikamet ediyorsanız ve biz bu durum dikkatimize sunulursa, bu yönde yasal bir yükümlülüğümüz bulunduğu takdirde, kişisel bilgilerinizi o sınırlar dahilinde tutabiliriz. Bunu yaparken, yukarıda açıklandığı üzere kişisel bilgilerinizi başka bir yerde toplamaya, saklamaya ve kullanmaya devam edebileceğimizi kabul ediyorsunuz.

Üçüncü Taraf Hizmetleri:

hediyelife.com sundukları hizmetler ve çözümler kendi hizmetlerimiz ve çözümlerimizi tamamlayan, kolaylaştıran ve destekleyen bir takım seçkin hizmet sağlayıcıları ile ortaklık yapmaktadır. Bu hizmetler ve çözümler arasında barındırma ve sunucu barındırma hizmetleri, iletişim ve içerik dağıtım ağlar, veri güvenliği ve siber güvenlik hizmetleri, faturalandırma ve ödeme işleme hizmetler, alan adı tescil işlemleri, sahteciliği tespit ve önleme hizmetleri, web analizi, e-posta dağıtım ve izleme hizmetleri, oturum kayıt ve uzaktan erişim hizmetleri, performans ölçümü, veri optimizasyonu ve pazarlama hizmetleri, içerik sağlayıcıları ve bizim hukuki danışmanlarımız ve mali müşavirlerimiz bulunmaktadır. Bu üçüncü taraf hizmetleri ziyaretçilerimizin ve kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini her birinin hizmetlerimiz ve işimizin kolaylaştırılması ve desteklenmesindeki belirgin rolleri ve amaçlarına bağlı olarak, tamamen veya kısmen alabilir veya bu bilgilere diğer bir şekilde erişebilir ve yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanabilir. Her ne kadar hizmetlerimiz başka web sitelerine ve hizmetlere bağlantılar içeriyor olabilse de, bu web sitelerinin ve hizmetlerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı dikkate alınız ve hizmetlerimizi terk ettiğiniz zaman ziyaret ettiğiniz her bir web sitesi ve hizmetin ve tüm web siteleri ve hizmetlerin gizlilik beyanlarını kişisel bilgilerinizi vermeden önce okumanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz, İşbu gizlilik politikası bu tür bağlantı verilen üçüncü taraf web siteleri ve hizmetleri için geçerli değildir. hediyelife.com gizlilik politikası çerçevesinde elde ettiği kişisel bilgilerden sorumludur ve bu kişisel bilgileri gizlilik politikasında tanımlanan şekilde bir üçüncü tarafa aktarmaktadır. Özellikle de, zarara yol açan olaydan sorumlu olmadığını kanıtlamadıkça, kendi adına kişisel bilgileri işlemek için görevlendirdiği üçüncü taraf temsilciler bu görevi ilkelerle bağdaşmayan bir şekilde yerine getirdikleri takdirde, hediyelife.com gizlilik politikası çerçevesinde sorumlu ve yükümlü olmaya devam edecektir.

Yasaların Uygulaması, Yasal Talepler ve Görevler:

Yerel veri koruma kanunlarınca izin verilen durumlarda, hediyelife.com bir mahkeme celbi, yasal takip, arama emri veya mahkeme emri gibi yasal bir talep uyarınca veya ilgili kanunların bizi zorunlu tuttuğuna samimiyetle inandığımız takdirde ilgili kanunlar uyarınca, size haber vererek veya vermeden kişisel bilgilerinizi ifşa edebilir veya diğer bir şekilde başkalarının kişisel bilgilerinize erişmelerine izin verebilir.

Hakların ve Güvenliğin Korunması:

hediyelife.com, kullanıcılarından birinin, veya yabancı birinin hakları, mülkleri veya kişisel güvenliğini koruyacağına samimiyetle inandığımız takdirde, size haber vererek veya vermeden kişisel bilgilerinizi paylaşabilir.

Sosyal Medya Özellikleri ve Çerçeveli Sayfalar:

Hizmetlerimiz facebook ile bağlan veya google ile giriş yap özellikleri, facebook beğen butonu, bunu paylaş butonu ve diğer etkileşimli mini programlar gibi bazı sosyal medya özellikleri ve pencere öğeleri, tek seferlik oturum açma özellikleri sosyal medya özellikleri içermektedir. Bu sosyal medya özellikleri, IP adresiniz ve web sitemizde hangi sayfayı ziyaret ettiğiniz gibi bilgileri toplayabilir ve düzgün çalışmalarına olanak vermek için bir çerez yerleştirebilir. Sosyal medya özellikleri bir üçüncü tarafça veya doğrudan hizmetlerimiz üzerinde barındırılmaktadır. Bu tür üçüncü taraflarla etkileşimleriniz bizim değil, onların politikalarına tabidir. Hizmetler ayrıca, web sitemiz ve hizmetlerimizin görünümü ve hissi muhafaza edilirken üçüncü taraf hizmetleri ve diğer taraflara ve diğer taraflardan içerik sağlamak için, örneğin sayfa çerçeveleme teknikleri vasıtasıyla kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla doğrudan paylaşmanıza olanak verebilir. Bu tür çerçeveler vasıtasıyla herhangi bir kişisel bilgiyi paylaşırsanız, gerçekte bu bilgiyi bize değil, üçüncü taraflara sağladığınızı ve üçüncü tarafların sosyal medya özellikleri ile yapılan bu etkileşimlerin ve paylaşımların da bizim değil, bu üçüncü tarafların politikalarına tabi olduğunu lütfen dikkate alınız.

 

Bağlı Kuruluşlar ve İştirakleri:

 

İşbu gizlilik politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda, kişisel bilgileri şirketler topluluğumuz dahilinde paylaşabiliriz. Açıkça belirtmek gerekirse, yasal bir zorunluluğumuz bulunduğu takdirde veya vereceğiniz açık bir onayın ardından hediyelife.com yukarıda açıklananlar haricindeki başka şekillerde de kişisel bilgilerinizi paylaşabilir. Ayrıca, başkaca bir onay gerekmeksizin tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kişisel Olmayan Bilgileri aktarabilir, paylaşabilir, ifşa edebilir veya diğer bir şekilde kullanabilir.

Çerezler ve Diğer izleme Teknolojilerinin Kullanımı:

hediyelife.com, pazarlama, analiz ve teknoloji ortakları ile beraber, bazı gözleme ve izleme teknolojileri, örneğin çerezler, işaretçiler, pikseller, etiketler ve betikler kullanmaktadır. Bu teknolojiler hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmek, sağlamak ve geliştirmek için ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sağlamak için kullanılmaktadır. Örneğin, bu teknolojiler sayesinde, kullanıcılarımızın tercihlerini ve kimlik doğrulaması yapılmış oturumları sürdürebiliyor ve izleyebiliyor, hizmetlerimizi daha güvenli hale getirebiliyor, teknik sorunları, kullanıcı trendlerini ve kampanyaların etkinliğini tespit edebiliyor, hizmetlerimizin genel performansını izleyebiliyor ve artırabiliyoruz. Çerez yerleştiren veya hizmetlerimiz vasıtasıyla diğer izleme teknolojilerini kullanan üçüncü taraf hizmetlerinin nasıl bilgi topladıkları ve bu bilgileri nasıl sakladıklarına ilişkin kendi politikaları olabileceğini lütfen dikkate alınız. Bu uygulamalar gizlilik politikamızın kapsamında değildir ve bunlar üzerinde herhangi bir denetimimiz bulunmamaktadır.

Çerezler: Bu teknolojilerden bazılarının düzgün çalışabilmesi için, küçük bir veri dosyasının cihazınıza indirilmesi ve orada depolanması gerekir. Varsayılan olarak, oturum ve kullanıcı kimliği doğrulama, güvenlik, kullanıcının tercihlerini saklamak, varsayılan dil ve ayarlara ilişkin, bağlantı kararlılığı, karşıya medya yüklemek, e-ticaret özelliklerini kullanmak için vs. hizmetlerimizin performansını ve pazarlama kampanyalarını izlemek ve hizmetlerimizi genel anlamda sağlamak ve geliştirmek için bazı kalıcı çerezler kullanıyoruz. Çerezlerimizi silmenin veya gelecekteki çerezleri veya izleme teknolojilerini devre dışı bırakmanın hizmetlerimizin bazı alanlarına veya özelliklerine erişmenizi engelleyebileceğini ve kullanıcı deneyiminizi diğer bir şekilde olumsuz etkileyebileceğini lütfen dikkate alınız.

Açık Gifler: Biz ve bazı üçüncü taraf hizmetleri, hizmetlerimizin etkinliğini ve performansını ölçerek hizmetlerimizi gerek bizim geliştirmemize, gerekse de üçüncü taraf hizmetlerinin geliştirmesine olanak veren ve açık gifler web işaretçileri/web böcekleri olarak da bilinen bir yazılım teknolojisini kullanabiliriz. Açık gifler işlev açısından çerezlere benzer, benzersiz bir tanımlayıcıya sahip küçük grafiklerdir, ancak bunlar cihazınızda depolanmak yerine hizmetlerimiz içerisinde gömülüdür.

Flash ve HTML5: Biz ve bazı üçüncü taraf hizmetleri ayrıca flash çerezleri ve HTML5 olarak bilinen bazı izleme teknolojilerini de, ağırlıklı olarak reklam amaçları doğrultusunda kullanabiliriz. Çeşitli tarayıcılar bu teknolojilerin kaldırılması veya engellenmesi için kendi yönetim araçlarını sunabilirler. 

Davranışsal Hedefleme/Yeniden Hedefleme: Bazı üçüncü taraf hizmetleri ve reklam ağları web sitemiz, hediyelife.com uygulamaları ve mobil uygulamalarında reklamlar sergileyebilir veya başka web sitelerindeki reklamlarımızı yönetebilir. Bu taraflar, ilgi alanlarınız ve tercihlerinize uygun hedefli reklamlar sunmak amacıyla hizmetler ve farklı üçüncü taraf hizmetlerindeki faaliyetlerinize dair belli bilgileri toplamak için bazı izleme teknolojilerini kullanabilirler. Belli reklam verenler ve reklam ağlarının size hedefli reklamlar göstermemesini talep edebilirsiniz. Bunu yapmanın size tüm reklamların gösterilmemesini sağlamadığını ve reklam gösterilmemesi talebinizin yalnızca belirli bir reklam için olacağını lütfen dikkate alınız. Gösterilmemesini talep etmediğiniz reklamlar size gösterilmeye devam edecektir.

Kullanıcı Bilgilerine Bilgi Eklenmesi: Herkese açık veritabanları ve kendilerinden bilgi satın almış olduğumuz üçüncü taraflar da dahil, başka kaynaklardan size ait bilgileri alabilir ve bu bilgileri elimizde bulunan size ait bilgilerle birleştirebiliriz. Bunu yapmak kayıtlarımızı güncellememizi, genişletmemizi ve incelememizi,  yeni müşteriler tespit etmemizi ve ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler sunmamızı sağlayacaktır. Kişisel bilgilerinizi bu üçüncü taraflardan aldığımız durumlarda, bu üçüncü tarafların sözleşme hükümleri ile kişisel bilgilerinizin bize ifşa edileceği ve kullanmadan önce kişisel bilgilerinizin doğru olduğundan emin olmamızı sağlayacak tedbirleri aldığımız konusunda sizi bilgilendirmek zorunda olduğundan emin oluruz. Eğer bize başkalarına ait kişisel bilgiler verirseniz veya başkaları size ait kişisel bilgileri bize verirse, o bilgileri yalnızca bize verildiği belirli amaç doğrultusunda kullanacağız.

Beni İzleme (Do Not Track) Sinyalleri: Bir tarayıcı veya mobil uygulamanın HTTP üst bilgisindeki bir beni izleme sinyaline yanıt olarak uygulamalarımızı değiştirmediğimizi lütfen dikkate alınız.

Promosyon İletileri: Bu tür promosyon iletileri ve çağrılar almak istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman destek birimimizi bilgilendirebilir veya aldığınız promosyon iletişimleri içerisinde yer alan abonelikten çık veya durdur talimatlarını yerine getirebilirsiniz. Size gönderdiğimiz promosyon içeriklerinin makul ve orantılı bir ölçüde olması ve bilgilerinize dayalı olarak ilginizi çekeceğine ya da sizin için önemli olduğuna inandığımız bilgileri size göndermek için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Hizmet ve Faturalandırma İletileri:

hediyelife.com ayrıca sizinle hizmetlerimize veya hizmetlerimizi kullanmanıza ilişkin olarak da irtibat kurabilir. Örneğin, belli bir hizmete geçici olarak bakım için ara verildiği takdirde, destek talebinizi veya e-postanızı yanıtlamak, güncel veya yaklaşan abonelikleriniz için yaklaşan veya gecikmiş ödemelere ilişkin hatırlatmalar veya uyarılar göndermek, Kötüye kullanmaya dair şikayetleri iletmek ve sizi hizmetlerimizdeki önemli değişiklikler konusunda bilgilendirmek için size bildirimde bulunabiliriz. Bu tür iletileri alabilmeniz önemlidir. Bu nedenle, artık bir hediyelife.com ziyaretçisi ya da kullanıcısı olmadıkça bu tür hizmet ve faturalandırma iletilerini almama talebinde bulunamazsınız.

Kişisel Bilgilerinize İlişkin Haklarınız:

Kişisel Bilgileriniz üzerinde kontrol sahibi olmanız önemlidir. Bu nedenle hediyelife.com kişisel bilgilerinize erişmenize, değiştirmenize, silmenize olanak vermektedir. Talep edilen kişisel bilgileri ifşa etmeden önce, kimliğinizi doğrulamak için ve güvenliği sağlamak için sizden ek bilgiler isteyebiliriz. Kanunlarca izin verilen durumlarda bir ücret alma hakkımız saklıdır.

Sorular ve Şikayetler:

Eğer kişisel bilgileri toplamamız, kullanmamız ve ifşa etmemize ilişkin herhangi bir soru veya endişeniz varsa eğer bizim işbu gizlilik politikası ile ilgili veri koruma kanunlarına uymadığımıza inanıyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin, Ancak eğer memnun kalmazsanız veri koruma konusundaki yerel yetkili mercilerinize de şikayette bulunabilirsiniz.

Veri Saklama:

Kişisel bilgilerinizi kullanıcı hesabınız aktif olduğu veya size hizmetleri sağlayabilmek için işbu gizlilik politikasında belirtilen şekilde ya da diğer bir şekilde ihtiyaç duyulduğu sürece saklayabiliriz. Bu kişisel bilgileri siz kullanıcı hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra, belli hizmetleri kullanmaya son verdikten sonra, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için makul ölçüde gerektikçe, kullanıcılarımıza ilişkin anlaşmazlıkları çözümlemek, sahteciliği ve kötüye kullanmayı önlemek, anlaşmalarımızı uygulamak, meşru çıkarlarımızı korumak için bu kişisel bilgileri saklamaya devam edebiliriz. Kişisel bilgilerinizin artık gerekmediği durumlarda bilgilerinizin güvenli bir şekilde silinmesini sağlayacağız.

Güvenlik:

hediyelife.com, fiziksel, elektronik ve yöntemsel tedbirler de dahil olmak üzere, bizimle paylaştığınız kişisel bilgileri korumak için tasarlanmış güvenlik tedbirlerini almıştır. Belirli satın alma formlarımız vasıtasıyla hassas ödeme bilgilerinin iletilmesi, kredi kartı numarası gibi SSL/TLS şifreli bir bağlantı ile korunmaktadır. Hizmetlerimizin güvenliğinin ve ziyaretçilerimiz ile kullanıcılarımızın gizliliğinin korunmasını daha da artıracak yeni yollar ve üçüncü taraf hizmetlerinin arayışındayız. hediyelife.com tarafından alınan tüm önlemlere ve gösterilen tüm çabalara rağmen, kişisel bilgilerinizin ve karşıya yüklediğiniz, yayınladığınız veya diğer bir şekilde hediyelife.com veya bir başkası ile paylaştığınız tüm diğer kullanıcı içeriklerinin mutlak korunmasını ve güvenliğini garanti edemeyiz ve etmiyoruz. Bu yüzden, kullanıcı hesabınız için güçlü şifreler koymanızı ve ifşa edilmesinin size önemli veya telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğine inandığınız hassas bilgileri bize sağlamaktan kaçınmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Hizmetlerimizdeki bazı alanlar diğerlerinden daha az güvenli olduğu için SSL olmayan bir sayfaya geçtiğinizde ve e-posta ile anlık mesajlaşma güvenli iletişim şekilleri olarak kabul edilmediği için, bu alanlardan hiçbirinde veya bu yöntemlerden herhangi biriyle hiçbir kişisel bilgiyi paylaşmamanızı kesinlikle tavsiye ederiz. Hizmetlerimizin güvenliğine ilişkin herhangi bir sorunuz olursa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Herkese Açık Forumlar ve Kullanıcı İçerikleri:

Hizmetlerimiz herkese açık bloglar, topluluklar ve destek forumları sunmaktadır. Bu alanlarda sağladığınız bir bilginin bu alanlara erişen başkaları tarafından okunabileceği, toplanabileceği ve kullanılabileceğini lütfen unutmayın. Kişisel bilgilerinizin bloglarımız, topluluklarımız ve forumlarımızdan kaldırılmasını talep etmek için iletişime geçebilirsiniz. Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi bu alanlardan kaldırmamız mümkün olmayabilir. Örneğin, ilgili profilinize bir üçüncü taraf uygulaması ile giriş yapmışken, facebook sosyal eklenti uygulaması bir yorum yayınlamak için o uygulamayı kullanırsanız ve o uygulama vasıtasıyla platformda yayınladığınız kişisel bilgileri kaldırmak isterseniz, o uygulamaya giriş yapma veya o uygulamanın sağlayıcısı ile irtibata geçmelisiniz. Bu alanlarda herkese açık bir şekilde yayınlamak istemediğiniz bir bilgiyi yayınlamaktan veya yayınlama aracı kullanmaktan kaçınmanızı öneririz. Herhangi bir kullanıcı içeriğini kullanıcı hesabınıza karşıya yüklediğiniz veya yayınladığınız ve herhangi bir hizmetin kullanımı bağlamında diğer bir şekilde sağladığınız takdirde, bunun riski size aittir. Kişisel bilgilerinizi korumak için yeterli güvenlik tedbirlerini almış durumdayız. Bununla beraber, kullanıcı içeriklerinize erişebilen diğer kullanıcıların veya yabancı kişilerin eylemlerini kontrol edemeyiz ve kullanıcı sitenizde sizin veya bizim koymuş olduğumuz gizlilik ayarlarının veya güvenlik tedbirlerinin, kullanıcı şifre korumalı alanlar da dahil, devre dışı bırakılmasından sorumlu tutulamayız. Sizin tarafınızdan veya bizim tarafımızdan kaldırıldıktan sonra dahi, bir kullanıcı içeriği herhangi bir üçüncü tarafça kopyalanmış veya depolanmış olduğu takdirde, o kullanıcı içeriği önbellekteki veya arşivlenen sayfalarda görüntülenmeye devam edilebileceğini biliyor ve kabul ediyorsunuz. Açıkça belirtmek gerekirse, herkese açık olmasını istemediğiniz bir bilgiyi karşıya yüklemenizi ve yayınlamanızı önermeyiz.

Kullanım Koşulları, Güncellemeler ve Yorum:

İşbu gizlilik politikasını ilgili kanunlar uyarınca ve bilgileri toplama, kullanma ve saklama uygulamalarımızda yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleyebiliriz. Önemli olduğunu düşündüğümüz herhangi bir değişiklik yaptığımız takdirde tamamen kendi iyi niyetimize bağlı olarak, yapılan değişiklik yürürlüğe girmeden önce sizi bilgilendireceğiz. Gizlilik uygulamalarımız hakkındaki en yeni bilgiler için bu sayfayı belirli aralıklarla gözden geçirmenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Aksi belirtilmedikçe, web sitemiz, hediyelife.com uygulamaları, mobil uygulamalar ve diğer hizmetlere ilişkin olarak en güncel gizlilik politikamız, kullanıcılarımız hakkında sahip olduğumuz tüm bilgiler için geçerlidir. İşbu gizlilik politikasının içeriği yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve işbu gizlilik politikasının herhangi bir maddesini veya hükmünü hiçbir şekilde tanımlamaz ve açıklamaz ve bizi hiçbir şekilde yasal olarak sorumlu tutamaz.

İrtibat Bilgileri:

İşbu gizlilik politikası hakkında herhangi bir sorunuz olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşbu gizlilik politikası uyarınca kişisel bilgilerinizin kullanımına ilişkin tüm şikayetleri çözümlemeye çalışacağız.

Bize aynı zamanda posta yoluyla şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

Tahire Kitap - Kırtasiye

Kosova Mah. Yeni İstanbul Cad. 170/5

PK: 42250              Selçuklu / KONYA